e
`
V W
` ` U c X
T d P
S Q 10
` 14 R 11
13 12
` `